Vizijo

Biti mednarodno podjetje na svetovnem trgu in poslovnem partnerju, ki ima visoko učinkovitost, humanitarno in okoljsko osveščenost ter strokovno vodenje.